Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Đăng ký thẻ bạn đọc


    - Trẻ em: từ 5 đến 15 tuổi. 
    - Người lớn: mọi công dân Việt Nam

Lệ phí thẻ: Miễn phí 
           

Thủ tục cấp thẻ:

    - Bạn đọc mang theo CMND  hoặc thẻ học sinh, sinh viên để đối chiếu thông tin.

Bộ phận cấp thẻ:  thư viện thành phố Bà Rịa

    
Thời gian làm thẻ: 

    Thứ hai – thứ sáu:

    - Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 
    - Chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ30
 
Lưu ý:
  
    -  Tất cả các loại thẻ thư viện đều có giá trị sử dụng 1 năm tính từ ngày cấp thẻ. Hàng năm bạn đọc đăng ký lại thẻ mới.
    -  Khi mất thẻ bạn đọc phải báo ngay cho nhân vi​ên cấp thẻ