Thư viện thành phố Bà Rịa: Trưng bày Sách “Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9”

  • 28/08/2020
  • 20

     Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành một sự kiện chính trị trọng đại của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, nó như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” cho những chiến tích vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Chính ngày này cách đây 75 năm về trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn dân, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lời Tuyên ngôn đanh thép ấy muốn thể hiện với toàn thể quốc dân đồng bào và toàn thế giới rằng Việt Nam đã chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  

     Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9). Thư viện thành phố Bà Rịa đã tuyển chọn để trưng bày và giới thiệu hơn 200 tư liệu các loại bằng các hình thức thể hiện khác nhau thông qua các chủ đề như: Bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh; Văn kiện Đảng; Hồ Chí Minh toàn tập; các tài liệu viết về Bác Hồ; Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa, Lịch sử Công an thành phố Bà Rịa, lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân Tp. Bà Rịa; Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng của Đảng bộ, quân và dân xã Long Phước, xã Hòa Long, phường Long Hương; Biên niên và sơ lược lịch sử của các phường, xã trong thành phố và một số ấn phẩm khác…

 

     Với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử CMT8 và Quốc khánh 02/9, hi vọng gian trưng bày, giới thiệu sách của Thư viện thành phố Bà Rịa sẽ góp phần vào công tác giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường cho mọi tầng lớp nhân dân khi đến tham quan và tìm đọc những tài liệu quý giá và bổ ích này. Đồng thời, từng bước củng cố, xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong các lực lượng thanh thiếu niên và các em học sinh, sinh viên nhằm góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hình thành lối sống lành mạnh trên địa bàn.

     Không gian trưng bày, giới thiệu sách sẽ chính thức phục vụ quý bạn đọc từ ngày từ 01/9/2020 cho đến hết ngày 15/9/2020 tại thư viện Tp. Bà Rịa 

     Thư viện Tp. Bà Rịa 


  • Thư viện thành phố Bà Rịa

Mới nhất

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành một sự kiện chính trị trọng đại của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, nó như một mốc son chói lọi, như một “chứng nhân lịch sử” cho những chiến tích vẻ vang, hào hùng của dân tộc.

Xem nhiều nhất

Hòa cùng không khí khắp nơi trên cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tiến tới kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019)