Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020) - Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đạihidden
07 tháng 05, 2021
Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.hidden
hidden

LIÊN KẾT WEBSITE

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


hidden
hidden
hidden
hidden